„Wirus” i „Wirek” ochrzczeni w Sandomierzu. Uroczysta i piękna ceremonia – STV.INFO

„Wirus” i „Wirek” ochrzczeni w Sandomierzu. Uroczysta i piękna ceremonia  STV.INFO