Wirus „delta” został pokonany i przestał istnieć – aby na pewno? Czy EBC może jeszcze bardziej osłabić kurs euro? – FXMAG

Wirus „delta” został pokonany i przestał istnieć – aby na pewno? Czy EBC może jeszcze bardziej osłabić kurs euro?  FXMAG