Większość wirusów atakujących drogi oddechowe roznosi się za pośrednictwem aerozoli – Termedia

Większość wirusów atakujących drogi oddechowe roznosi się za pośrednictwem aerozoli  Termedia