WHO: Rozprzestrzenia się nowy podwariant Omikrona wywołującego COVID-19 o symbolu JN.1 – nowy dziennik

WHO: Rozprzestrzenia się nowy podwariant Omikrona wywołującego COVID-19 o symbolu JN.1  nowy dziennik