Są już cztery ogniska ASF w gospodarstwach! – top agrar Polska

Są już cztery ogniska ASF w gospodarstwach!  top agrar Polska