Ryzyko zakażenia COVID-19 rośnie w źle wentylowanych pomieszczeniach – Medycyna Praktyczna

Ryzyko zakażenia COVID-19 rośnie w źle wentylowanych pomieszczeniach  Medycyna Praktyczna