Różyczka to choroba wywołana przez wirus, która może być łagodna dla dorosłych, ale stanowi poważne… – Onet

Różyczka to choroba wywołana przez wirus, która może być łagodna dla dorosłych, ale stanowi poważne…  Onet