Roznosi się wyjątkowo szybko. JN.1 coraz częstszy w Polsce – Gazeta Olsztyńska

Roznosi się wyjątkowo szybko. JN.1 coraz częstszy w Polsce  Gazeta Olsztyńska