Myśląc o AIDS, myślałem wyłącznie o jego męskich ofiarach. A co z kobietami? – Gazeta Wyborcza

Myśląc o AIDS, myślałem wyłącznie o jego męskich ofiarach. A co z kobietami?  Gazeta Wyborcza