Koronawirus. Wariant Delta jest bardziej zakaźny od wariantu Alfa i pierwotnego szczepu. O ile? – Rzeczpospolita

Koronawirus. Wariant Delta jest bardziej zakaźny od wariantu Alfa i pierwotnego szczepu. O ile?  Rzeczpospolita