Czy istnieje ryzyko zakażenia się wirusem AAV9 przez kontakt z dzieckiem, u którego zastosowano terapię genową? – Medycyna Praktyczna

Czy istnieje ryzyko zakażenia się wirusem AAV9 przez kontakt z dzieckiem, u którego zastosowano terapię genową?  Medycyna Praktyczna