17 000 martwych ssaków. Ptasia grypa wywołała katastrofę na płw. Valdés – o2

17 000 martwych ssaków. Ptasia grypa wywołała katastrofę na płw. Valdés  o2